Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | Comunicat respecte a l'aprovació definitiva del POUM de Ripoll


El
dimecres 9 d'abril la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Girona va aprovar definitivament el Pla d'ordenació
urbanística municipal (POUM) de Ripoll
. Aquesta aprovació
queda subjecte a l'augment del nombre d'habitatges al pla de Sant
Pere i a l'acord amb el Ministeri de Foment per la variant supernord.

Des de la Candidatura
d'Unitat Popular (CUP) de Ripoll
volem manifestar les següents
consideracions:

 • El POUM continua
  mantenint el possible trasllat de l'estació de tren a la
  plana d'Ordina
  . S'obvien les allegacions de bona part
  d'entitats ambientalistes, socials i polítiques i es posa
  en risc
  una de les planes més vistoses de la vila.
  No rep cap tipus de protecció com s'havia demanat
  insistentment i es deixa en paper mullat tot el moviment cívic
  de Salvem Ordina. A banda, la pèrdua d'una estació
  ferroviària al centre
  dificultarà encara més
  la utilització d'una línia de tren ja prou precària.
 • Considerem
  positiu que l'operació urbanística de la Devesa del Pla
  sigui objecte d'una Àrea Residencial Estratègica (ARE);
  tanmateix, cal recordar que encobreix una operació
  absolutament desproporcionada i especulativa (420 habitatges) que no
  figurava en el redactat original del POUM. Tenint en compte que
  l'Avantprojecte parla de la necessitat d'uns 840 habitatges en
  l'horitzó d'aplicació del Pla, entenem
  desproporcionada
  que la xifra final sigui de 1.200 llars a
  causa de l'aprovació del conveni de la Preparación.
 • A aquest nombre
  sobredimensionat d'habitatges cal afegir-hi l'impacte a les
  terrasses mitjanes de Sant Pere i el Sant que, juntament amb
  Ordina, constitueixen un actiu paisatgístic, identitari i
  productiu. En aquest cas també s'han fet oïdes sordes
  als centenars d'allegacions tant dels veïns de Sant Pere
  com de les entitats de la resta de la vila. Així mateix es
  manté l'obertura del vial de Sant Pere afectant la qualitat de
  vida del barri, es malmet el camí ral desvirtuant la futura
  via verda Ripoll - Campdevànol, es talla l'accés al
  medi natural, pot presentar greus dificultats a la mobilitat per
  l'elevat pendent i pot suposar un risc per a la seguretat viària
  en una zona amb centres escolars. En aquest sentit entenem que el
  resultat és contraproduent respecte a l'efecte que se
  cerca: tot allò que no és un atzucac es converteix en
  una carretera de pas.
 • Al llarg del
  procés d'aprovació del POUM s'ha desvirtuat el
  concepte urbanístic de mobilitat
  basat en les tres
  anelles. Es tracta d'una primera de caràcter territorial amb
  un impacte excessiu sobre el medi; la segona rotllana urbana queda
  escapçada en eliminar el pont de la Rectoria i se suposa que
  es manté parcialment el sistema intern per no entrar al Barri
  Vell. Amb aquesta situació -que pot malmetre de manera extrema
  el medi natural-; la necessitat de gestionar de manera imaginativa i
  activa l'aparcament a la vila; la necessària promoció
  de la bicicleta -tant a nivell intern com interurbà a través
  de les vies verdes- i la millora en l'eficiència i coordinació
  dels diversos modes de transport públic: proposem la creació
  d'un òrgan participatiu
  i de debat sobre la matèria.
 • Tal i com
  defensàvem en el nostre programa electoral entenem que la
  construcció de la variant de Sant Bartomeu és
  necessària per la congestió que pateix el centre urbà
  però rebaixant-ne la cota i disminuint-ne la longitud.
  D'aquesta manera, es podrà evitar un impacte irreversible
  sobre el paisatge, l'accés al medi natural i una afectació
  lumínica i acústica als barris de l'est de Ripoll.
 • L'aprovació del POUM
  queda subjecte a un acord pel traçat de la variant supernord
  amb el Ministeri espanyol de Foment. Per sorpresa a darrera hora es
  torna al 'vell fantasma' d'un traçat al sud de Sant Roc
  -que doblaria el futur vial de Sant Pere-. Aquesta infraestructura
  deixaria Ripoll encaixada en un escalèxtric i amb un impacte
  paisatgístic i d'accés al medi natural inadmissible.
  Exigim a l'Ajuntament de Ripoll i al Departament de Política
  Territorial que en cap cas acceptin aquesta possibilitat i es
  mantinguin ferms en l'actual traçat.
 • Finalment, lamentem la poca
  valentia
  en el tractament del sòl no urbanitzable.
  En aquest sentit reiterem la necessitat que la vila es doti
  d'instruments de protecció i gestió d'aquest
  espai com seria el Pla agrari de Ripoll, una carta del paisatge del
  Baix Ripollès i un Pla d'hortes. Com a exemple negatiu
  d'aquesta manques de polítiques podem fixar-nos en el
  tractament de l'entorn del Camí Ral amb les naus que es
  construeixen als plans de la Carola.

Des de la CUP de Ripoll emplacem a
veïns i entitats de Ripoll i de la resta de la comarca a
establir de manera permanent un espai de debat i discussió
sobre el nostre model territorial
tal i com succeïx en
altres contrades del nostre país.

Ripoll, 12 d'abril de 2008